- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Zaproszenie na odczyt dr hab. Marioli Racław – laureatki nagrody im. Elżbiety Tarkowskiej

Serdecznie zapraszamy na odczyt

dr hab. Marioli Racław (ISNS UW) – laureatki Nagrody im. Elżbiety Tarkowskiej

dotyczący książki “Zinstrumentalizowane rodzicielstwo. Rodziny zastępcze – między usługą a odruchem serca” (Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń: 2017).

Odczyt odbędzie się 8 kwietnia br. o godzinie 16.00 w sali T006 na
Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ przy ul. POW 3/5 w Łodzi.

Na odczyt zapraszają Oddział Łódzki PTS oraz Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS.