- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Zaproszenie na konferencję: „Region, miasto, wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju”, 19-20.10.2017, Łódź

Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.
„Region, miasto, wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju”

Łódź 19-20 października 2017 roku

Konferencja została objęta honorowym patronatem
Marszałka Województwa Łódzkiego
Pana Witolda Stępnia
oraz
Sekcji Socjologii Miasta i Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Szczegółowe informacje w dołączonych: zaproszeniu na konferencję oraz formularzu zgłoszeniowym.

Załączniki