- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją programu XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego

Na stronie Zjazdu dostępna jest już aktualizacja programu: https://17zjazdpts.uni.wroc.pl/pl/program [1]