- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

XXII Seminarium Metodologiczne

Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS wraz ze współorganizatorami ma zaszczyt zaprosić na XXII Seminarium Metodologiczne (tryb online, 10 grudnia 2021). 

Temat: Wybrane metody analiz przestrzennych z wykorzystaniem danych dotyczących przestępstw i wykroczeń na przykładzie miasta Krakowa 

Prelegentka: dr Agnieszka Polończyk (UP w Krakowie) 

Załączniki