- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

XVII OZS komunikatu Zjazdowego nr 2 – imprezy towarzyszące

“Rada Programowa XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego zaprasza do składania propozycji wydarzeń towarzyszących XVII Ogólnopolskiemu Zjazdowi Socjologicznemu we Wrocławiu.
Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Zjazdowym nr 2 stanowiącym załącznik do tej wiadomości opisującym zasady zgłaszania imprez towarzyszących.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu znajdującym się na końcu Komunikatu Zjazdowego nr 2 w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku wyłącznie na adres mailowy Komitetu Organizacyjnego XVII OZS: 17zjazdpts@uwr.edu.pl [1] – w temacie maila należy podać „IMPREZA TOWARZYSZĄCA/XVII OZS”.

Komunikat nr 2_XVII OZS PTS_imprezy towarzyszące [2]

Załączniki