- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

XII spotkanie OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM METODOLOGICZNEGO (NIE TYLKO) DLA SOCJOLOGÓW

Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w XII spotkaniu OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM METODOLOGICZNEGO (NIE TYLKO) DLA SOCJOLOGÓW, które odbędzie się dnia 30 listopada 2017 roku, w Gmachu Głównym KUL, al. Racławickie 14, Lublin, w sali 208 (II piętro).

PROGRAM SEMINARIUM

15.30 Rejestracja uczestników
16.00 Rozpoczęcie SEMINARIUM

16.10 WYKŁAD
dr Krzysztof Piróg, UR
Metody jakościowe w badaniach społecznych i ewaluacyjnych – podobieństwa i różnice

16.50 WYKŁAD
dr hab. Dariusz Wadowski, KUL
Czy badania ewaluacyjne są jeszcze badaniami społecznymi?

17.30 DYSKUSJA

Spotkaniu przewodniczy: dr Małgorzata Szyszka

Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy do udziału!