- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

WRĘCZENIE DYPLOMU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. MARGARET SCOTFORD ARCHER

REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE mają zaszczyt zaprosić na WRĘCZENIE DYPLOMU DOKTORA HONORIS CAUSA Pani prof. MARGARET SCOTFORD ARCHER.

Uroczystość odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Senackiej UKSW, na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

PROGRAM
* Przemówienie Jego Magnificencji ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW;
* Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa prof. Margaret Scotford Archer;
* Wystąpienie prof. Margaret Scotford Archer, doktor honoris causa UKSW.