- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Łódzkiego PTS

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza członków oddziału na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, które odbędzie się 27 lutego o godzinie 15:00 (I termin)/15:15 (II termin) w sali T401 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.
Podczas zebrania przedstawimy sprawozdanie merytoryczno-finansowe za rok 2019 oraz wybierzemy delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTS w Warszawie (30.05.2020r.). Przypominamy, że obecność członków oddziału podczas Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowa.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/479649022702448/ [1]

Po Walnym Zgromadzeniu odbędzie się spotkanie naukowe, podczas którego referat wygłosi dr Katarzyna Suwada (UMK) – laureatka nagrody im. S. Ossowskiego za 2018 rok za książkę “Men, Fathering and the Gender Trap. Sweden and Poland Compared” (Palgrave Macmillan, 2017).
https://www.facebook.com/events/1894248840700225/ [2]