- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

VIII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców

W dniach 16-17 listopada 2017 roku na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców, w tym roku organizowana pod hasłem Komunikowanie w świecie aplikacji.

Badacze mediów coraz częściej podejmują analizy dotyczące samej idei aplikacji i ich funkcjonalności. Ta przestrzeń naukowej eksploracji wydaje się szczególnie istotna w czasach postępującej mediatyzacji kolejnych obszarów życia.

Dlatego z wielką przyjemnością kierujemy do Państwa zaproszenie na VIII OKMM. Zapraszamy do dyskusji nad problemami, wątpliwościami i wyzwaniami dotyczącymi procesu komunikowania w świecie aplikacji, który będzie główną osią dwudniowego spotkania medioznawców w Warszawie.

Podobnie jak w latach poprzednich dzień przed obradami plenarnymi odbędą się warsztaty metodologiczne. Goście konferencji mają do wyboru jedną z trzech sekcji:

Formularz rejestracji: http://www.konferencjemedioznawcze.pl/rejestracja

Więcej informacji na temat konferencji (m.in. tekst przewodni, formularz rejestracyjny) znajdą Państwo na stronie internetowej konferencjemedioznawcze.pl [1].

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na portalu Facebook: http://fbl.me/VIIIOKMM [2]

Ważne daty:

Do 30 września 2017 roku:

Do 15 października 2017 roku:

Do 31 października 2017 roku: