- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

VII TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH i LETNIA SZKOŁA ANALIZY i BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych oraz Letnią Szkołę Analizy i Metod Badań Jakościowych, które odbędą się w dn. 25-30 czerwca 2018 r. w Krakowie.

Idea Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych powstała z inicjatywy badaczy Zakładu Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Sympozjum co roku odbywa się w innym ośrodku naukowym. Organizatorami tegorocznego spotkania są Instytut Pedagogiki i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizowane wydarzenie to przestrzeń wymiany doświadczeń między badaczami i badaczkami jakościowymi, służąca aktualizowaniu stanu wiedzy na temat badań jakościowych w Polsce, rozwijaniu metodologii i procedur badawczych, doskonaleniu jakościowych metod i technik badawczych, a także integrowaniu środowiska przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Do 15 kwietnia 2018 trwa REJESTRACJA.

komunikat 1 [1]

 

Załączniki