- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zielonogórskie Spotkania z Demografią pt. Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy

Uniwersytet Zielonogórski Urząd Statystyczny w Zielonej Górze oraz Polskie Towarzystwo Historyczne O/Zielona Góra Polskie Towarzystwo Statystyczne O/Zielona Góra zapraszają do wzięcia udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Zielonogórskie Spotkania z Demografią pt. Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy, która odbędzie się 22-23 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Celem konferencji jest próba integracji podejść koncentrujących się na tematyce uwarunkowanego procesami demograficznymi rozwoju regionalnego i lokalnego, podejmowana przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych: historyków, demografów, politologów, socjologów, psychologów, prawników, ekonomistów, urbanistów, itd. Do udziału organizatorzy zachęcają przedstawicieli i innych dyscyplin koncentrujących swoje zainteresowania naukowe wokół tematyki konferencji. Z zainteresowaniem oczekują też na osoby, które z praktycznego punktu widzenia odniosą się do tej problematyki – osób zajmujących się rozwojem regionalnym, przedstawicieli samorządu terytorialnego i instytucji zajmujących się programowaniem i monitorowaniem rozwoju regionalnego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (z abstraktem) do 30 czerwca 2016 roku na adres: spotkaniazdemografia@gmail.com [1]

m_o_konferencji_spotkania_z_demografia_f2 [2]

Załączniki