- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

STULECIE WYDANIA KSIĄŻKI „CHŁOP POLSKI W EUROPIE I AMERYCE” WILLIAMA THOMASA I FLORIANA ZNANIECKIEGO (1918-1920)

Katedra Socjologii Kultury UŁ, Sekcja Badań Biograficznych PTS,
Łódzki Oddział PTS oraz Przegląd Socjologiczny zapraszają na cykl
seminariów naukowych poświęconych monografii socjologicznej
„Chłop polski w Europie i Ameryce” – kanonicznemu dziełu
jakościowych badań procesów biograficznych i społecznych.

Celem seminariów będzie REWIZYTA, praca nad wybranymi
fragmentami książki, która poprzez REANALIZĘ materiałów
empirycznych (autobiografii, listów) wykorzystanych w „Chłopie
polskim…” z uwzględnieniem współczesnych technik badawczych
(autobiograficzny wywiad narracyjny, analiza konwersacyjna) ma
doprowadzić do „przełożenia” ówczesnych kategorii
analitycznych na język socjologii współczesnej.

Pierwszym z czterech obszarów problemowych, nad którym
podejmiemy dyskusję w czasie seminarium będzie:
MIGRACJE

Odbędzie się ono 18 października 2018 w sali C – 101
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
przy ul. Rewolucji 1905r. 41/43.

Więcej informacji: SEM_ZNANIECKI. Październik [1]

Załączniki