- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Stanowisko ZG PTS w sprawie najazdu Rosji na Ukrainę

Potępiamy haniebny i zbrodniczy najazd państwa rosyjskiego na Ukrainę. Naszym przyjaciołom z Ukrainy przesyłamy wyrazy solidarności. Ukraińska i polska socjologia od lat współpracują i będą współpracować w przyszłości. Szczególne słowa otuchy kierujemy do naszych koleżanek i kolegów z ukraińskich instytucji naukowych a także tych ukraińskich socjolożek i socjologów, którzy pracują i studiują w Polsce.

Засуджуємо ганебну та злочинну атаку російської держави на Україну. Нашим друзям з України виражаємо солідарність. Українська і польська соціологія мають довгі традиції співпраці і співпрацюватимуть в майбутньому. Особливо обнімаємо наших коліжанок і колег з українських наукових установ, а також тих українських соціологів, які працюють і вчаться в Польщі.