- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w związku z wypowiedzią Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego

Zarząd Główny PTS wyraża zażenowanie wypowiedzą Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego, który 15 listopada br. stwierdził, iż “powszechnie wiadomo, że mamy za dużo socjologów i antropologów”. Dziwi nas, że profesor nauk społecznych pełniący ważną funkcję publiczną powtarza fałszywe informacje stojące w sprzeczności z wynikami badań. W rzeczywistości, jak pokazują analizy danych ZUS prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zatrudnialność absolwentów studiów socjologicznych jest bardzo wysoka. Polska gospodarka potrzebuje zarówno socjologów, inżynierów jak i ekonomistów.

Studia socjologiczne nie służą jedynie gospodarce. Ich popularność przyczynia się do upowszechnienia krytycznego myślenia, zdolności analizy procesów społecznych oraz postaw obywatelskich. Dzięki nim wzrasta również w społeczeństwie umiejętność rzetelnej oceny wiarygodności funkcjonariuszy publicznych.