- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Stan Rzeczy – nabór artykułów

Czasopismo „Stan Rzeczy” wydawane przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór artykułów do numeru anglojęzycznego poświęconego zwrotowi relacyjnemu w socjologii. Abstrakty planowanych tekstów należy przesyłać do 15 stycznia. Autorzy wybranych przez redakcję propozycji będą proszeni o złożenie gotowych artykułów do 30 marca. Dokładny opis przygotowywanego tomu można znaleźć na stronie: http://www.stanrzeczy.edu.pl/dla-autorow/cfp-the-relational-turn-in-sociology/ [1]

The-relational-turn-in-sociology-call-for-papers [2]

Załączniki