- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Spotkanie Oddziału Łódzkiego PTS z odczytem dr hab. Ingi Kuźmy, 27.10.2017

Zaproszenie

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTS

zaprasza na odczyt

 

Dr hab. Ingi Kuźmy

 Tematyka „trudna” w badaniach jakościowych

(na przykładzie antropologicznych badań bezdomności).

 

Dr hab. Inga Kuźma jest kierownikiem Pracowni Antropologii Praktycznej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, autorką wielu publikacji naukowych, m.in. książki habilitacyjnej Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych. (2015, Łódź: Wyd. UŁ).

(http://www.etnologia.uni.lodz.pl/instytut/pracownicy/i-kuzma/ [1])

Odczyt odbędzie się 27 października 2017 roku (piątek) o godzinie 17:00 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 w sali D311 (III piętro, budynek D).

Spotkanie ma charakter otwarty.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki