- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Spotkanie Oddziału Łódzkiego PTS – 500-lecie Reformacji

Zaproszenie

Z okazji przypadającego na 2017 rok 500-lecia Reformacji,

Oddział Łódzki PTS zaprasza do wysłuchania dwugłosu pt.

„Reformacja i kształtowanie się systemu wartości współczesnego świata”


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w dyskusji wokół dwóch wystąpień:

dr Barbara Ober-Domagalska

(Katedra Socjologii Polityki i Moralności UŁ)

„Religia a praca – ewolucja poglądów na temat etyki pracy w chrześcijańskiej nauce społecznej”

dr Łukasz Kutyło

(Katedra Socjologii Polityki i Moralności UŁ)

„W poszukiwaniu <protestanckiego ducha>: socjologizująca historia o tym, jak zimne i biedne kraje Europy Północnej stały się gospodarczymi i politycznymi potęgami”

 

Spotkanie poprowadzi dr Jakub Ryszard Stempień (Zakład Socjologii UMED).

Termin: 14.12.2017 (czwartek)

Godzina: 17:00

Miejsce: Sala E206, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ (II piętro, budynek E)

 

Spotkanie ma charakter otwarty.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki