- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Śmierć Profesora Jerzego Szackiego to niepowetowana strata

Dzięki jego dorobkowi można określić miejsce polskiej socjologii na tle światowej tradycji myśli społecznej oraz znaczących kierunków współczesnej socjologii i prądów ideowych. O udział polskich socjologów w międzynarodowej debacie naukowej dbał jako wieloletni redaktor naczelny Polish Sociological Review. Zawdzięczamy mu o wiele więcej niż wynikałoby z pełnienia funkcji Przewodniczącego PTS w latach 1972-76 i przez wiele lat – członka Zarządu Głównego.

Przewodnicząca PTS, Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Nekrolog [1]

 

Załączniki