- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Seminarium z cyklu Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  w  poniedziałek, 29 lutego 2016r. o  godz. 15.00, w sali 154 w Pałacu  Staszica, Nowy Swiat 72.

 

Prof. dr hab. Jacek Kurczewski (ISNS UW) wygłosi referat pt. „Prestiż prawa w opinii publicznej. ”