- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Seminarium: Solidarność. Nowe podejścia do analizy ruchu społecznego

Subkultury aktywistów i zbiorowe tożsamości w podziemnej „S“

Tożsamość (albo, jak najczęściej się precyzuje: „zbiorowa tożsamość”, collective identity) jest jednym z ważnych pojęć, za pomocą których tłumaczy się trwanie i stabilizowanie ruchów społecznych. Np. dla Alberto Melucciego tożsamość jest częścią społecznej infrastruktury ułatwiającej protest i podtrzymującej istnienie ruchów protestu. Zakorzenienie aktywistów w lokalnych sieciach jest tu ważnym elementem wyjaśnienia. Na spotkaniu seminarium 22 maja nawiążemy do niektórych wątków dyskusji nad tekstem Adama Mielczarka z poprzedniego spotkania i rozróżnienia między liderami a subkulturą aktywistów. Rozmawiać będziemy o tym, czym była (były) subkultury aktywistów w ramach ruchu  Solidarności i jakie elementy ich tożsamości możemy wyróżnić. Skupimy się przy tym na okresie od wprowadzenia stanu wojennego do roku 1989.  Założenie jest takie, by rozmawiać o konkretnych przykładach konkretnych badanych przez nas środowisk. Spotkanie zaczniemy od bardziej teoretycznego wprowadzenia Mateusza Fałkowskiego (ISP PAN), a potem głos zabierze Jan Olaszek (IPN), który powie o tożsamości zbiorowej redaktorów warszawskich gazet podziemnych. To będzie wstęp i impuls do dyskusji.

Zapraszamy

Research Group “New Approaches to the Solidarity Movement”

http://solidarnosc.collegium.edu.pl/ [1]

plakat-seminarium-22-05-2017 [2]