- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Seminarium on-line pt. Korona-Miasto

Sekcja Socjologii Miasta PTS wraz z oddziałem PTS w Poznaniu zapraszają do udziału w seminarium on-line pt. Korona-Miasto.
Chcemy dyskutować o zaobserwowanych przemianach przestrzeni zurbanizowanych pod wpływem epidemii COVID-19.
Prosimy o zapoznanie się z opisem wydarzenia i zapraszamy do uczestnictwa!
Szczegóły w linku poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4rsGEkDs3b14TaWFU3bugmuNHhZF0wDoyMn1OmcAouz6W-w/viewform [1]

Zapraszamy!
W imieniu Zarządu SSM PTS
Katarzyna Kajdanek
Sekretarz Sekcji