- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Seminarium: Między socjologią a pedagogiką. Wspomnienie o Ryszardzie Borowiczu

Instytut Socjologii UMK oraz Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej WNP UMK zapraszają do udziału w seminarium: Między socjologią a pedagogiką. Wspomnienie o Ryszardzie Borowiczu, które odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku w Toruniu.

 

Seminarium ma na celu upamiętnić postać i dorobek Profesora Ryszarda Borowicza, który przez całe swoje życie zawodowe funkcjonował między socjologią a pedagogiką. Zostawił po sobie wiele studiów naukowych, dokonań organizacyjnych, idei i wartości, jakie zaszczepiał ludziom, których spotkał na swej drodze jako badacz, animator życia naukowego, społecznik, przyjaciel. Seminarium ma być okazją do przypomnienia najważniejszych dokonań Profesora, tropów, którymi podążał i śladów, które po sobie zostawił w ludzkiej pamięci. Do uczestnictwa w seminarium organizatorzy zapraszają zarówno tych, którzy mieli okazję spotkać Go w swoim życiu, jak i tych, którzy zaledwie o Nim słyszeli.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Załączniki