- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Seminarium ISKK

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym organizuje 15 maja 2017 r. seminarium poświęcone prezentacji wyników badań Pew Research Center, dotyczących religijności w Europie Środkowej i Wschodniej.

Szczegóły w poniższym załączniku.

PEW_ISKK_PL [1]

Załączniki