- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Rozstrzygnięcie konkursu: Badania antropologiczne roku 2016

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

jest nam niezwykle miło ogłosić wyniki konkursu Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Badania antropologiczne roku 2016

Do konkursu zostały zgłoszone następujące publikacje:

Książki

Dorota Hall W poszukiwaniu miejsca: chrześcijanie LGBT w Polsce. Wydawnictwo IFiS PAN,Warszawa 2016

Michał W. Kowalski Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015

Anna Odroważ-Coates Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji. Impuls, Kraków 2015

Adam Pisarek Goscinność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei. Grupakulturalna.pl, Uniwersytet Ślaski, Katowice 2016

Piotr Szenajch Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych. Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2015

Izabela Ślęzak Praca kobiet Świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich.Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Joanna Zalewska Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych. Scholar, Warszawa 2015

Artykuły

Mateusz Halawa In New Warsaw. Mortgage credit and the unfolding of space and time.„Cultural Studies” 2015, 29 (5-6), 707-732.

Ewa Kopczyńska Co to jest jedzenie naturalne? Socjonatura na targowisku. „Studia Socjologiczne” 2015, 4 (219)

Joanna Zalewska Consumer revolution in People’s Poland: Technologies in everyday life and the negotiation between custom and fashion (1945-1980). „Journal of Consumer Culture” 2015, 0: 1-19

Jury pracowało w składzie:

Ewa Nowicka, Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Borys Cymbrowski, Adrianna Surmiak

W niezależnym głosowaniu jury najwięcej głosów otrzymała książka

Izabeli Ślęzak

Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach

towarzyskich. Łódź 2016

ogloszenie wynikow konkursu SAS 2016 [1]

Załączniki