- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Program XVII OZS

Koleżanki, Koledzy,
zgodnie  z  Regulaminem Zjazdu w dniu 1 czerwca mieliśmy opublikować program.
Jednak  ze  względów organizacyjnych jesteśmy zmuszeni przesunąć jego publikację o tydzień.
Program zostanie opublikowany 7 czerwca na stronie Zjazdu.
Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o cierpliwość w zaistniałej sytuacji.
Pozdrawiamy serdecznie,
Komitet Organizacyjny XVII OZS PTS