- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Prezydium Komitetu Socjologii PAN

Prezydium Komitetu Socjologii PAN

ukonstytuowane na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2016 roku

Przewodniczący:

Krzysztof FRYSZTACKI

Zastępcy przewodniczącego:

Marek S. SZCZEPAŃSKI

Tomasz SZLENDAK

Sekretarz naukowy:

Maria ZIELIŃSKA

Członkowie prezydium:

Anna GIZA-POLESZCZUK

Marek KRAJEWSKI

Antoni SUŁEK