- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w związku z czterdziestą rocznicą utworzenia „Solidarności”

Czterdzieści lat temu, w następstwie buntu społecznego i masowych protestów zakończonych zawarciem na przełomie sierpnia i września 1980 roku Porozumień Sierpniowych w Polsce, zaczął tworzyć się ruch społeczny jako Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, do którego w szczytowym okresie należało niemal 10 milionów członków – robotnic i robotników, pracowniczek i pracowników umysłowych, Polek i Polaków.

Ruch społeczny „Solidarność” był fenomenem na skalę światową, który na trwałe zapisał się w historii jako symbol wspólnego działania ludzi dążących do wolności, równości i solidarności.

Jest to obecnie nasze wspólne dziedzictwo wywodzące się z wymagających odwagi działań owych 10 milionów Polek i Polaków na rzecz odzyskania godności i podmiotowości, z którego każdy z nas może czerpać siły i inspirację do pracy na rzecz dobra wspólnego.

W czterdziestą rocznicę Porozumień Sierpniowych dziękujemy tym obywatelkom i obywatelom naszego kraju, którzy tworzyli ruch społeczny „Solidarność”, za ich godną naśladowania postawę, a młodszemu pokoleniu wskazujemy ów ruch jako przykład zjawiska społecznego jednoczącego Polki i Polaków, potwierdzającego, że jako wspólnota potrafimy się organizować  i współdziałać.

Ważną rolę w działaniach „Solidarności”, zarówno w roku 1980, jak i w latach późniejszych, odegrali socjologowie i socjolożki, w tym członkowie i członkinie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, pełniący role doradców, organizatorów i działaczy. Socjolożki i socjologowie wnieśli również istotny wkład w badanie, opisywanie i interpretowanie fenomenu ruchu społecznego „Solidarność”. Dziękujemy im zarówno za ich aktywność naukową, jak i społeczną w tamtych czasach próby.

Zachęcamy wszystkich do przypomnienia sobie lub zapoznania się z postulatami sierpniowymi (http://www.solidarnosc.org.pl/21-postulatow [1]), co może stanowić przeżycie intelektualne i emocjonalne, jak również z publikacjami naukowymi dotyczącymi ruchu społecznego tworzącego Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Oświadczenie [2]

Załączniki