- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Oblicza Dużego Miasta: Instytucje, Organizacje, Procesy”

Polskie Towarzystwo Socjologiczne oddział w Białymstoku, Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz studenci i doktoranci Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Oblicza Dużego Miasta: Instytucje, Organizacje, Procesy”. W trakcie dwudniowych obrad zostanie wygłoszonych ponad 30 wystąpień, badaczy z różnych krajowych ośrodków naukowych.

Miejsce: Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB, pl. NZS 1, s. 108 a, Białystok

Data: 29-30 listopada 2018

Strona konferencji: https://web.facebook.com/events/3219708358452809/ [1]

Szczegółowy plan konferencji, wraz z księgą abstraktów, znajduje się w załączniku.

Oblicza dużego miasta-kom [2]