- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Niepokój społeczny – źródła, konteksty, formy

Zapraszamy do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Niepokój społeczny – źródła, konteksty, formy organizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, która odbędzie się 15 czerwca 2016 roku przy ul. Wóycickiego 1/3, Kampus UKSW w Warszawie.

„Niepokój społeczny” – zjawisko szczegółowe i umiejscowione, jak również ogólne i wieloznaczne; odnoszące się zarówno do psychologicznych nastrojów i odczuć, czy działania ruchów społecznych i dynamiki politycznej, co szerszych narracji wyłaniających się w złożonych zmianach cywilizacyjnych. Pytamy o źródła, konteksty i formy „niepokoju społecznego”, który w języku współczesnej humanistyki odmienia się w różnych fenomenach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: b.olszewski@uksw.edu.pl [1] do dnia 3 czerwca br.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączeniu.

Konferencja UKSW 15 czerwca [2] formularz zgłoszeniowy konferencja 15 czerwca [3]

 

Załączniki