- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja: Kryzys i potęga państwa – doświadczenia Polski

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję „Kryzys i potęga państwa – doświadczenia Polski”, która odbędzie się 26 – 27 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

 

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konferencji znajdują się w załączonym dokumencie.

 

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania zgłoszeń referatów na załączonym formularzu w terminie do 15 stycznia 2016 roku na adres e-mail sekretarza konferencji Wojciecha Rafałowskiego (rafalowskiw@is.uw.edu.pl).  Do 30 stycznia Komitet Programowo – Organizacyjny dokona selekcji zgłoszeń i poinformuje o decyzjach zainteresowanych.

Załączniki