- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Oddział Warszawski i Sekcja Pracy Socjalnej PTS zapraszają: Praca socjalna a pomoc terapeutyczna

Sekcja Pracy Socjalnej i Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Laboratorium Innowacji Społecznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na seminarium „Praca socjalna a pomoc terapeutyczna: uwarunkowania i bariery rozwoju w Polsce klinicznej pracy socjalnej”.

 

Seminarium odbędzie się we wtorek 15 grudnia w godz. 16.00-18.00 w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Podchorążych 20 w Warszawie (sala konferencyjna).

 

Program seminarium

– Wprowadzenie: dr hab. Marek Rymsza, ISNS UW, Przewodniczący Sekcji Pracy Socjalnej PTS i dr Bohdan Skrzypczak, IPSiR UW, kierownik Laboratorium Innowacji Społecznej

–  Praca socjalna a pomoc terapeutyczna: podobieństwa i różnice – dr Marta Łuczyńska, IPSiR UW

– Kierunki profesjonalizacji służb społecznych i pracy socjalnej w Polsce: szanse i bariery dla rozwoju klinicznej pracy socjalnej – dr hab. Marek Rymsza

– Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników spotkania

moderacja: dr hab. Tomasz Kaźmierczak, ISPiR UW, Laboratorium Innowacji Społecznej

Załączniki