- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Nagroda im. Prof. Aleksandra Matejki za rozprawę doktorską z zakresu socjologii pracy

Zarząd PTS podjął uchwałę o ustanowieniu nagrody im. Prof. Aleksandra Matejki za rozprawę doktorską z zakresu socjologii pracy. Nagroda w wysokości 1,5 tys. zł przyznawana będzie co roku z pieniędzy ufundowanych przez Rodzinę Pana Profesora reprezentowaną przez Członkinię honorową Jury, Panią Agnieszkę Matejko. Prace organizacyjne związane z przyznawaniem Nagrody koordynuje Zarząd Sekcji Socjologii Pracy PTS.

Walne Zgromadzenie Delegatów  PTS w dniu 10 czerwca 2017 r. wybrało na trzyletnią kadencję Jury w składzie:

– Prof. dr hab. Jolanta Kulpińska – Przewodnicząca Jury

– Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj – Członkini Jury

– Dr hab. Ewa Giermanowska – Członkini Jury

– Dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska – Członkini Jury

– Dr hab. Adam Mrozowicki – Członek Jury

– Agnieszka Matejko – Członkini Honorowa

– Dr Elżbieta Kolasińska – Sekretarz nagrody

Statut nagrody w załączniku. Termin zgłaszania kandydatów (na adres biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego) do końca 31 grudnia 2017.

Bardzo prosimy o upowszechnienie informacji o Nagrodzie w Państwa ośrodkach.

Zapraszamy do aplikowania!

Regulamin nagrody im. Prof. Aleksandra Matejki [1]

 

Załączniki