- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Międzynarodowa konferencja naukowa „SĄSIEDZTWA III RP – BIAŁORUŚ”

Zakład Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz
Sekcja Socjologii Etniczności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
„SĄSIEDZTWA III RP – BIAŁORUŚ”
która odbędzie się w dniach 5–6 kwietnia 2018 roku we Wrocławiu.

Zgłoszenia tematów wystąpień oraz abstrakt (maks. 1000 znaków) należy wysyłać do 15 lutego 2018 roku na adres:
Uniwersytet Wrocławski
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
lub na adres e-mail: sasiedztwa@wp.pl

O akceptacji referatu organizatorzy poinformują do 25 lutego 2018 roku.

Karta zgłoszenia oraz inne informacje o konferencji znajdują się na: http://www.socjologia.uni.wroc.pl w zakładce: działalność naukowa oraz w poniższych załącznikach.

application form [1]

invitation [2]

karta zgłoszeniowa [3]

zaproszenie [4]

Załączniki