- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Międzynarodowa konferencja: Moving Cities: Contested Views on Urban Life

Sekcja socjologii miasta Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na międzynarodową konferencję “Moving Cities: Contested Views on Urban Life”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2016 roku.

 

Swój udział w konferencji potwierdzili m.in [1]. Saskia Sassen (University of Cambridge, Columbia University), Talja Blokland (Humboldt University), Ayo Mansaray (University of East London), Jacek Gądecki (Akademia Górniczo-Hutnicza).

 

Głównym tematem konferencji są przemiany miast w Europie i na świecie. Współczesne miasta są miejscami przecinania się różnorodnych zjawisk. Ich opis i badanie jest jednym z głównych tematów nauk społecznych. Konferencja jest przestrzenią, która umożliwia prezentację interdyscyplinarnych badań naukowych skupionych na miastach i miejskości. Ma też za zadanie wymianę doświadczeń badawczych, dyskusję nad najważniejszymi problemami współczesnych miast oraz zaprezentowanie najbardziej aktualnych metod naukowych, służących opisowi i rozwiązywaniu różnych aspektów „kwestii miejskiej”.

 

Wczesna rejestracja uczestników trwa do 30 kwietnia 2016 r.

 

Informacje o konferencji dostępne są na stronie: http://esarn37.hypotheses.org/42 [2] oraz na Facebooku:https://www.facebook.com/esarn37/ [3].