- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Międzynarodowa konferencja: Aksjologiczne podstawy współczesnych koncepcji ekonomicznych

9 maja 2019 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3

Budynek 21, Aula Schumana

Program

13.00 – Powitanie gości

13.15-14.00 – Prof. Paul Dembiński

Wykład mistrzowski: Ekonomia dla XXI w. : w poszukiwaniu stosownego podejścia

Dyskusja

14.10-14.30 – Prof.  Volodymyr Yevtukh, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

Ethnic Entrepreneurship in the Social Space of Polyethnic Countries: Concepts, Structure,                                        Functioning

14.30-14.50 – Prof. Sergiy Shtepa, National Pedagogical Dragomanov University (Kyiv, Ukraine)

Economic Expectations during Ukrainian Elections

Dyskusja i przerwa kawowa

15.10-15.30 – Prof. SGH dr hab. Tomasz Przybyciński

Podstawy aksjologiczne koncepcji społecznej gospodarki rynkowej

15.30-15.50 – Prof.  dr hab. Aniela Dylus

Pomocniczość w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej

15.50-16.10 – Prof.  UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki

Metafizyka “wolnego rynku” i socjologiczny realizm

16.10-16.30 – Prof. dr hab. Leszek Korporowicz, UJ

Kultura innowacji. Od kapitału do potencjału

16.30-16.45 – Prof. UKSW dr hab. Adam Koronowski

Epistemologia, aksjologia i ideologia w ekonomii; przypadek funkcji Cobba-Douglasa

16.45-17.00 – Dr Marcin Zarzecki, UKSW

Kapitał społeczny sektorów kreatywnych w Polsce

Dyskusja i spotkanie panelowe