- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Marta Bucholc laureatką Nagrody PTS za najlepsze tłumaczenie pracy socjologicznej

Nagrodę PTS za tłumaczenie pracy z  dziedziny socjologii z języka obcego na język polski otrzymuje dr hab. Marta Bucholc, prof. uczelni, za przekład na polski z języka niemieckiego i angielskiego książki Theodora W. Adorno „Przemysł Kulturowy. Wybrane eseje o kulturze masowej” wydanej przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie w 2019 roku.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego podjął uchwałę o przyznaniu nagrody, kierując się postanowieniami Jury w składzie powołanym przez Walne Zgromadzenie Delegatów 8 czerwca 2019 r. oraz w składzie powołanym przez WZD 26 września 2020 r.  Zdaniem Jury z 2019 r. praca napisana niełatwym językiem, stanowiła nie lada wyzwanie dla tłumacza, któremu bez wątpienia sprostała autorka przekładu, tworząc tekst wierny oryginałowi a  zarazem posiadający wysoką wartość językową. Jury z 2020 r. podkreśliło, że tłumaczka z powodzeniem podjęła pracę nad bardzo wymagającym materiałem, bazując na tekście w dwóch językach obcych. Z dużym sukcesem udało się stworzyć precyzyjny i konsekwentny język przekładu, chroniąc nas przed pojęciowym chaosem i umożliwiając kolejnym pokoleniom socjolożek i socjologów czerpanie inspiracji z  myśli Adorna. Jury w obu składach doceniło sam fakt przekładu pozycji klasycznej, a niedostępnej dotąd w języku polskim. Jej tłumaczenie uzupełnia bibliotekę przekładów klasycznych tekstów socjologicznych.