- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

KSIĄŻKA „ZMIANA SPOŁECZNA, PANDEMIA, KRYZYS. KONTEKSTY EMPIRYCZNE I TEORETYCZNE” (red. Katarzyna Andrejuk, Izabela Grabowska, Marta Olcoń-Kubicka, Iwona Taranowicz)

Ukazała się książka „Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksty empiryczne i teoretyczne” pod redakcją Katarzyny Andrejuk, Izabeli Grabowskiej, Marty Olcoń-Kubickiej, Iwony Taranowicz (Warszawa, Wyd. IFiS PAN 2021).

Publikacja jest pokłosiem konferencji, która miałą miejsce w listopadzie 2020 i była współorganizowana przez sekcje Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: Sekcję Socjologii Migracji, Sekcję Socjologii Młodzieży i Edukacji, Sekcję Socjologii Ekonomicznej, Sekcję Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności. Wiele artykułów dotyczy tematyki migracyjnej, było tworzonych lub współtworzonych przez badaczki oraz badaczy Sekcji.

Monografia jest dostępna bezpłatnie online: https://bit.ly/2UoNXlI [1]