- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Kol. Przewodniczący Krzysztof Konecki laureatem Nagrody im. Stefana Nowaka

Laureatem Nagrody im. Stefana Nowaka w jej 10. edycji został Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki) za osiągnięcia w zakresie metodologii jakościowej i nowatorskie jakościowe badania społeczne, uwieńczone serią prac z l. 1994-2019: Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw (1994), Studia z metodologii badań jakościowych (2000), Ludzie i ich zwierzęta (2005), liczne artykuły w „Przeglądzie Socjologii Jakościowej” aż po Advances in Contemplative Social Research (2019).

W dyskusji Jury podkreśliło transgresyjny charakter badań Krzysztofa Koneckiego, ciągłe przekraczanie granic terenu i metod badań społecznych, poszukiwanie nowych metod a także jego inspiratorską rolę w socjologii polskiej oraz wysoki poziom redagowanego przezeń „Przeglądu Socjologii Jakościowej” (źródło: www.is.uw.edu.pl [1]).