- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Kontakt

Kierownikiem biura PTS jest Barbara Damentka.

Sprawy członkowskie są załatwiane od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 12.00 do 15.00.

W razie konieczności prosimy kontaktować się z biurem telefonicznie
lub wysłać wiadomość e-mail.

Roczna składka członkowska PTS wynosi:
dr hab., prof. – 120 zł
licencjat, mgr, dr, studenci studiów doktoranckich – 75 zł
emeryci, renciści i bezrobotni – 25 zł

Składkę członkowską za dany rok należy opłacić do końca marca tego samego roku.

Składki członkowskie można wpłacać na konto:
PKO PB XV O/Warszawa PL 75 1020 1156 0000 7802 0059 7252

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW