- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku

Przypominamy i jednocześnie serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.: „Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 3-5 marca 2016.

 

Celem konferencji jest dyskusja nad społecznymi i kulturowymi zjawiskami, mającymi swój początek w XXI wieku, powstającymi na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) i działalności społeczno-kulturowej człowieka. Organizatorom zależy na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji i propozycjach czy wnioskach formułowanych z myślą o przyszłości.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konferencji:

http://wh.uci.agh.edu.pl/konferencje/technologiczno-spoleczne-oblicza-xxi-wieku/ [1]