- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: Socjologia religii a zmiana społeczna – stan i perspektywy

Katedra Socjologii Religii w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Sekcja Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zapraszają do czynnego udziału w konferencji naukowej Socjologia religii a zmiana społeczna – stan i perspektywy. Pamięci Księdza Profesora Władysława Piwowarskiego i Profesora Edwarda Ciupaka, zaplanowanej na 1 grudnia 2021 r.

Link do strony konferencji: https://socjologiareligii.wixsite.com/konferencja [1]

Zgłoszenia przyjmowane są do 15.10.2021 r.

Komitet Organizacyjny