- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: RODZINA-ROZWÓJ-PARTYCYPACJA. KIERUNKI PRZEMIAN SPOŁECZNYCH

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. “RODZINA-ROZWÓJ-PARTYCYPACJA”. KIERUNKI PRZEMIAN SPOŁECZNYCH, organizowaną przez Instytut Socjologii KUL, Urząd Statystyczny w Lublinie oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Lubelskiego, która odbędzie się 29 maja 2018r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Plakat i program w załączniku.

Link do strony konferencji:
http://lublin.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/rodzina–rozwoj–partycypacja-kierunki-przemian-spolecznych-/ [1]

Program konferencji 29.05.2018 [2]

Załączniki