- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: Reformacja w Polsce. Konfrontacje społeczne i historyczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. “Reformacja w Polsce. Konfrontacje społeczne i historyczne“, która odbędzie się 20 października br. w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Organizatorami konferencji są: Instytut Socjologii UKSW oraz Sekcja Socjologii Religii PTS.

Wydarzeniu patronuje Oddział Warszawski PTS.

Informacje szczegółowe znajdują się w załączniku, którym jest list intencyjny oraz karta zgłoszeniowa.

Reformacja w Polsce List intencyjny [1] Karta zgłoszeniowa Reformacja w Polsce [2]

Załączniki