- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

KONFERENCJA, PRZEMYŚL, 30-31 Maja 2017 r.

Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Naukową

“Młodzież w społeczeństwie post-transformacyjnym: szanse i zagrożenia”

która odbędzie się 30−31 maja 2017 roku w Przemyślu

Szczegółowe informacje na temat konferencji:
mlodziezaspoleczenstworyzyka.pl  [1]