- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: Obcy w Europie i u jej bram. Polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny i skutki migracji do Europy na początku XXI wieku

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Obcy w Europie i u jej bram. Polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny i skutki migracji do Europy na początku XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2016 roku w Gdyni.

Zgłoszenia udziału wraz z krótkim abstraktem (na załączonej karcie) należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 r. pocztą tradycyjną na adres Instytutu Stosunków Międzynarodowych lub drogą e-mailową na adres: p.baldys@amw.gdynia.pl [1]

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

call for conference [2] KARTA_ZGLOSZENIA [3] zaproszenie_migracje [4] Obcy w Europie_plakat [5]

Załączniki