- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja naukowa: Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne

Instytut Filozofii i Socjologii oraz Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zapraszają na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Uchodźcy i migranci w Polscewyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne.

 

Miejsce konferencji:

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

  1. Szczęśliwicka 40, budynek C, Aula B

Termin konferencji:

17 marca 2016

 

Celem konferencji jest zacieśnienie współpracy naukowej w zakresie masowej migracji i związanych z nią wyzwań społecznokulturowych, pedagogiczno-psychologicznych i etycznych. Organizatorom zależy na interdyscyplinarnej wymianie wiedzy teoretycznej i empirycznej na temat postaw i zachowań dwóch stron spotkania: przybywających do Polski migrantów spoza Europy oraz monokulturowego społeczeństwa polskiego podzielonego w kwestii przyjęcia/nieprzyjęcia uchodźców.

 

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji należy przesłać do 29 lutego 2016 roku na adres mailowy:konferencjaIFISAPS@aps.edu.pl [1]

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

Załączniki