- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: Narody, Regiony, Organizacje – Kultury Konsumpcji

Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego
wraz ze Szczecińskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,

I sekcją ISA „ Socjologia Lokalnych- Globalnych Relacji”
zapraszają na VI  Międzynarodową Konferencję

 

„Narody, Regiony, Organizacje –

Kultury Konsumpcji ”

15 – 16  października 2020, Szczecin

 

Pragniemy poinformować iż konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, za pośrednictwem mediów elektronicznych. Odbycie konferencji w tradycyjnej formie w obliczu nieprzewidywalnych, niezależnych od organizatorów czynników związanych z pandemią (i przewidzianym na okres jesienny powrotem zachorowań) jest obciążone dużym ryzykiem.  Dlatego też proponujemy formę on-line.

Wyrażamy przekonanie, że obrady przeprowadzane w tym trybie nie będą odbiegały poziomem merytorycznym od dotychczasowych spotkań.

Intencją organizatorów konferencji jest również chęć utrzymania dotychczasowej regularności naszych spotkań, co związane jest z potrzebą realizacji naszego przedsięwzięcia w bieżącym roku.

Szósta edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej, poświęconej analizie różnorodności, kultur koncentrować się będzie na omawianiu kwestii związanych z rolą konsumpcji w procesie społeczno – kulturowym. Sfery kultury i konsumpcji są głęboko powiązane, rozwój ich jest wzajemnie uzależniony i rodzi mnóstwo problemów.

Współczesna konsumpcja pozwala wyraziście odzwierciedlić, przeanalizować problemy rozwoju współczesnej kultury, tendencje „ekonomizacji życia” charakteryzujące cały społeczno – kulturowy proces. Pragnienie podwyższenia poziomu komfortowości życia, kultywowanie obrazu konsumpcji jako przyjemności, jako sposobu osiągnięcia w życiu satysfakcji stanowi istotne cechy „kultury hedonizmu”. Świadomość kryzysu ekologicznego tworzy alternatywną orientację ukierunkowaną na „odpowiedzialną konsumpcję”. Współistnienie tych orientacji w świadomości społecznej proponujemy przeanalizować teoretycznie.

Podczas konferencji chcielibyśmy skupić się na następujących tematach:

Język konferencji: angielski, polski

Strona Internetowa konferencji:  nro2020.whus.pl

Pytania w sprawie konferencji prosimy przesyłać do: dr Wiolety Bryniewicz

( e-mail: wioleta.pl@vp.pl [1] )

Ważne terminy:

20.09.2020 –  zakończenie przyjmowania formularzy rejestracyjnych

01.10.20 – informacja o programie konferencji

31.01.2021  – ostateczny termin nadesłania tekstów do publikacji

VI NRO informacja o konferencji [2]

VI NRO Karta zgłoszenia uczestnictwa – konferencja online [3]

 

 

 

 

Załączniki