- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności – szanse i dylematy

Studenckie  Koło  Aktywnego  Pedagoga  z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 Akademii  Marynarki Wojennej

zaprasza studentów na ogólnopolską  studencką konferencję  naukową

pt.: „Młodzież na drodze ku dorosłej samodzielności – szanse i dylematy”

Gdynia , 06.04.2017 r.

Zgłoszenia (załącznik: Karta zgłoszenia udziału w konferencji) należy przesyłać do 16 marca 2017 roku na adres: konferencjastudencka.amw@gmail.com

Karta zgłoszenia [1] komunikat I [2]

Plakat [3]

Załączniki