- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: Metody empiryczne w badaniach nad prawem, administracją i polityką

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. “Metody empiryczne w badaniach nad prawem, administracją i polityką” organizowanej przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. Konferencja odbędzie się w siedzibie Akademii 15 września br., a termin przesyłania zgłoszeń wraz z abstraktami wystąpień upływa 15 sierpnia br.

Wszelkie szczegóły organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

konferencja empiryczna – zaproszenie [1]

konferencja empiryczna – formularz zgłoszeniowy [2]

konferencja empiryczna – plakat [3]

Załączniki