- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: Metodologiczne Inspiracje 2016: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych ̵ Wyzwania i Problemy

Zespół Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitet Socjologii PAN zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Metodologiczne Inspiracje 2016: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych  ̵ Wyzwania i Problemy”, która odbędzie się w dniach 28-30 września 2016 roku w Jabłonnie (koło Warszawy).

Zgłoszenia wystąpień prosimy składać w terminie do 30 czerwca 2016 roku na adres e-mail:metody@ifispan.waw.pl [1]. Abstrakty powinny liczyć nie więcej niż 500 słów. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz afiliacji osoby (lub osób) zgłaszających referat. Tematyka konferencji obejmuje swoim zakresem zagadnienia analiz statystycznych, metodologii badań terenowych i  generalnej problematyki doskonalenia narzędzi badawczych.

Szczegółowy program konferencji zostanie podany po rozpatrzeniu zgłoszeń.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osobom wygłaszającym referaty zapewniamy zwrot kosztów podróży krajowych oraz pokrywamy koszty pobytu w ośrodku konferencyjnym.

Metodologiczne_Inspiracje_2016 [2]

Załączniki